Kurslitteratur

Boken Introduction to Pharmaceutical Bioinformatics utgör kurslitteratur för kurserna i Farmaceutisk bioinfomatik. Det kan också användas som en fristående introduktion till fältet.

Farmaceutisk bioinformatik är en ny disciplin inom den genomiska revolutionen. Området är centralt inom biomedicinen, med tillämpningar inom farmaci, medicin, biologi och medicinsk kemi. De genomiska revolutionerna har gett metoder för massiv gensekvensering, kemisk syntes och biologisk testning. Detta skapar ett hav av ny information. Farmaceutisk bioinformatik handlar om hur man kan dra nytta av detta enorma och snabbt ackumulerade informationshav, på gränsen mellan kemi och biologi.

Boken är lämpad för biologer, medicinare, kemister eller apotekare med intresse att lära sig hur informatik kan användas för att förstå biologiska processer, skapa nya läkemedel och förbättra farmakoterapier. Boken passar både studenter på grundnivå med en baskunskap i biologi och kemi, och för den professionella som vill ha en omfattande introduktion till området.

            Innehållsförteckning           Beställ boken här

          
Copyright © Pharmaceutical Bioinformatics (2020)