Kursinnehåll för huvudkursen

I. Farmaceutisk bioinformatik (PB)

 • Farmaceutisk bioinformatik – en översikt av kursen
 • Representation av molekyler i datorn
 • Databaser inom farmaceutisk biovetenskap
 • Statistisk experimentell design
 • Strukturella deskriptorer, fysiskaliska och kemiska data
 • Makromolekylära deskriptorer
 • Sekvensanalys
 • Representation av 3D strukturer
 • Metoder för dataanalys
 • QSAR
 • Proteokemometri
 • Validering av modeller
 • Identifering av ledsubstanser och deras optimering
 • (Observera att kursen ges på engelska)

  Mer information om kursen finns här.

  Andra kurser

  II.   Tillämpad farmaceutisk bioinformatik (APB)

  III.  Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik (APSB)

    
            
  Copyright © Pharmaceutical Bioinformatics (2020)