Vad är farmaceutisk bioinformatik?

Farmaceutisk bioinformatik är ett nytt område inom den genomiska revolutionen. Den spelar en central roll inom biomedicinen och används inom områden som farmaci, medicin, biologi och medicinsk kemi. Den genomiska revolutionen har givit oss automatiserade metoder för storskalig sekvensbestämning av gener, kemisk syntes och biologisk testning. Allt detta genererar mycket stora mängder data. Farmaceutisk bioinformatik handlar om hur man skall kunna använda alla dessa data på ett effektivt sätt.

                                         Klicka här för att läsa mer ...

    
    

Är det här en kurs för mig?

Studerar eller arbetar du inom livsvetskaperna? Är du nyfiken på hur datorer kan användas för att förstå livsprocesserna? Vill du veta hur man kan använda moderna informatiska verktyg för att kartlägga cellernas funktioner, ner till deras djupaste molekylära och kemiska nivåer? Vill du lära dig om de allra senaste teknologierna för att skapa nya läkemedel? Arbetar du inom området medicinsk kemi? Om du kan svara ja på en enda av dessa frågor – ja då är den här kursen för dig!

                                           Klicka här för att läsa mer…

 
Copyright © Pharmaceutical Bioinformatics (2020)