Andra kurser

Huvudkursen i farmacetisk bioinformatik kallas (I) Farmaceutisk bioinformatik och är på 7,5 hp.

Vi ger dessutom två ytterligare kurser i farmaceutisk bioinformatik:

II. Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik (5 högskolepoäng) - mer information se här.

III. Tillämpad farmaceutisk bioinformatik (5 hp) - mer information se här.

Kurs (II) kan tas som en fristående kurs.

För att gå på kurs (III) måste du först ha gått kurs (I).

Registrera dig för mer information här.

Copyright © Pharmaceutical Bioinformatics (2020)