Uppdragsutbildning i farmaceutisk bioinformatik

Vi erbjuder också kurserna i farmaceutisk bioinformatik som uppdragsutbildningar till institutioner, organisationer och företag.

För uppdragsutbildning finns inga speciella behörighetskrav, och inget speciellt komplicerat ansökningsförfarande krävs av den enskilda studenten då det är uppdragstagaren som väljer deltagarna till kursen. Kurserna kräver dock en avgift för att täcka våra lärarkostnader, vilka vid uppdragsgutbildning inte täcks genom någon studentpeng.

Följande kurser är tillgängliga som uppdrag:

 • I. Farmaceutisk bioinformatik (7.5 ECTS-poäng) – för mer info klicka här
 • II. Tillämpad farmaceutisk bioinformatik (5 ECTS-poäng) – för mer info klicka här
 • III. Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik (5 ECTS-poäng) – för mer info klicka här
 • IV. Kombinationspaket av kurserna I, II och III.
 • Kursinnehållet är detsamma som för de enskilda studentkurserna och ges två gånger om året; ett tillfälle på våren och ett på hösten. De exakta datumen för kurserna anges i automailet som du får när du begär mer information om våra uppdragsutbildningar.

  Ett intyg från Uppsala universitet efter avslutad kurs, inklusive de ECTS-poäng som erhållits, utfärdas för varje enskild student efter avklarad kurs.

  Hur du ansöker till uppdragsutbildningarna:

  Affiilerade studenter (dvs. doktorander, masterstudenter, affilierade studenter, etc.) med en affilliering till en institution, företag eller organisation ansöker här: Registrering som affilierad student.

  Seniora deltagare med en affiliering till en institution, företag eller organisation ansöker här: Registrering för uppdragsutbildning.

  För ytterligare frågor mejla till farmbioinf@farmbio.uu.se.

            
  Copyright © Pharmaceutical Bioinformatics (2020)