Uppsala Universitet

Uppsala Universitet är ett stort lärosäte med fokus på forskning och utveckling. Universitetet grundades 1477 och är därmed det äldsta universitetet i Norden. Universitetet anses vara det bästa i Sverige och är rankat bland de 100 främsta lärosätena i världen. Med fokus på forskning och utveckling över nio fakulteter ligger universitetet i den internationella frontlinjen inom många olika forskningsområden.

Universitet har ett starkt fokus på internationella samarbeten. Detta är en nyckel bland universitetets aktiviteter och strävan efter vetenskaplig framgång inom områden så som medicin, farmakologi, farmaci, biologi, hållbarhet och miljö samt inom samhällsvetenskaperna och humaniora.

Uppsala Universitet är även ett av de största lärosätena I Sverige med 23,000 studenter och doktorander samt 4,000 undervisande lärare, professorer och lektorer.

Mer information om Uppsala universtet hittar du genom att klicka här.

          
Copyright © Pharmaceutical Bioinformatics (2020)