Är det här en kurs för mig?

Farmaceutisk bioinformatik är ett interdisciplinärt ämne i de biomedicinska och farmaceutiska vetenskapernas frontlinje. Det du lär i denna kurs kommer du att kunna använda för att koppla ihop biomedicinens och kemins alla ämnen. Kursen introducerar nya datorbaserade informatiska metoder vilka du kan applicera inom de flesta av biomedicinens områden, såsom farmakologi, medicinsk kemi, medicin, biologi och toxikologi.

Den genomiska revolutionen har gjort det nödvändigt att känna till och behärska beräkningsmässiga och informatiska metoder inom praktiskt taget alla biomedicinens områden. Läkemedelsindustrin kräver i allt större utsträckning medarbetare med breda kunskaper inom området. Den framtida utvecklingen inom livsvetenskaperna kommer också i stor utsträckning att vara beroende på en omfattande användning av sådana metoder. Tyvärr har de traditionella utbildningarna varit långsamma att anamma den nya kunskapen och de har därför i stor utsträckning inte kommit att ge den utbildning som krävs.

Farmaceutisk bioinformatik är till för att täcka detta behov. Kursen är en introduktion till området. Fokus på kursen är inte svåra teorier. Du behöver inte omfattande kunskaper om datorer och du behöver inte kunna programmera för att gå kursen. Kursen är istället baserad på internetbaserade föreläsningar, självstudieuppgifter och övningar. Kursen inriktas på att lära dig använda bioinformatiska metoder utan att belasta dig med abstrakt matematik och svårförståeliga teorier. Läraren följer dig genom hela kursen. Han rättar dina övningar och ger dig vägledning. Du är välkommen att ställa frågor till läraren så ofta du vill. Eftersom kursen är internetbaserad kan du studera helt fritt precis när du vill, var du vill och i din egen takt!

Tentamen sker skriftligt via internet och kan tenteras vid valfri tidpunkt när det passar dig bäst. Tentamen består av ett antal för varje student individuella frågor och uppgifter. Betyg sätts med graderingarna väl godkänd, godkänd och underkänd.

Om du ligger i slutfasen i din utbildning inom ett område som angränsar till farmaci, biologi, medicin eller kemi så är denna kurs för dig. Även för dig som är europeisk student utanför Sverige så tillåter ECT-systemet att dina studiepoäng kan föras in i din examen, eller så får du ett intyg om genomgången kurs från Uppsala universitet.

Om du redan har en examen inom ett område som gränsar till farmaci, biologi, medicin eller kemi så är den här kursen för dig. Kunskapen som du får är högt eftertraktad bland läkemedelsbolagen och den biotekniska industrin och ökar dina chanser att få en bra anställning.

Om du redan arbetar på ett läkemedelsbolag eller en bioteknisk industri, eller om du forskar inom ett biomedicinskt område så är den här kursen för dig. Den kommer att hjälpa dig i din forskning och lära dig datorbaserade verktyg för att kartlägga livsprocesser och metoder för att skapa nya terapier och läkemedel genom “datamining” på sätt som du tidigare inte ens trodde var möjliga.

Observera att du inte behöver resa till Uppsala för att gå kursen. Allt du behöver för att gå kursen är en dator med en webbläsare och en internetuppkoppling. Du kan sålunda gå kursen var som helst i världen.

          
Copyright © Pharmaceutical Bioinformatics (2020)